DUYURULAR

ODTÜ Spor Kulübü Derneği
35. Olağan Genel Kurulu

Yönetim Kurulumuz, 24 Mart 2023 tarihinde, 2023/02 sayılı toplantıda aldığı karar gereğince; ODTÜ Spor Kulübü Derneği’mizin 35. Genel Kurulunu yanda belirtilen gündem maddeleri gereğince, 02 Mayıs 2023 Salı günü Mühendislik Merkez Binası MM125 no’lu toplantı salonunda saat 17.30’da yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantının 09 Mayıs 2023 Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul üyelerimize duyurulur. 

Gündem 1. Başkan tarafından toplantı açılışının yapılması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması.

Gündem 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması, Divan Kurulu’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, gündemin okunması, varsa gündeme eklenecek maddelerin yazılımı ve onaylanması.

Gündem 3. Yönetim Kurulu tarafından, faaliyet raporunun ve mali tabloların okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası.

Gündem 4. Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası. 

Gündem 5. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanunu gereğince; idari ve mali yapımızın bu kanuna uygun hale getirilmesi

Gündem 6. ODTÜ Spor Kulübü Disiplin Kurulu taslağının görüşülmesi ve oya sunulması.

Gündem 7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü ve  İktisadi İşletmesi başkan adaylarının yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin listelerinin Divan Başkanlığı’na verilmesi ve listelerin ilanı. 

Gündem 8. Başkan adaylarının konuşması.

Gündem 9. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü İktisadi İşletmesi yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılması.

Gündem 10. Oylamanın tamamlanması, tasnifi ve seçim sonucunun açıklanması.

Gündem 11. Federasyonlar ve üst kuruluşlarda kulübümüzü temsil edecek delegelerin belirlenmesi için oluşturulan isim listesinin görüşülmesi ve oya sunulması.

Gündem 12. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nda tescilli Ampute Futbol branşımızın ODTÜ Teknokent Spor Kulübü’ne devredilmesinin görüşülerek oya sunulması.

Gündem 13. Dilek ve temenniler.

Gündem 14. Kapanış.

35. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu
35. Olağan Denetleme Raporu
Taslak Tüzük
Disiplin Yönetmeliği