Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonumuzun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 10.09.2023 tarih, saat:12.00’de Bülent Ecevit Kültür Merkezi Seminer Salonunda (Kordon boyu Ankara Cad. No: 142 Kartal/İSTANBUL) yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17.09.2023 tarih, aynı yer ve saatte Ana Salonda yeniden toplanacaktır.

Bilgilerinize sunarız. 

YÖNETIM KURULU

 

G Ü N D E M

1- Yoklama ve Açılış

2- Divan Heyetinin Teşekkülü

3- Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın Okunması

4- Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

5- Denetim Kurulu Raporunun Okunması

6- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun İbrası

7- Tüzük Tadilatı

8- Seçimler

     a- Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

     b-Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış

 

eyt-haber
Facebook
Twitter
WhatsApp